سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سالار عیسوی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاوزری دانش آموخته دانشگاه ت

چکیده:

دانستن اندازه گیری دانه بندی خاک می تواند یک پارامتر تعیین کننده در تعیین درجه خاک ورزی مورد نیاز زمین باشد. برای ارتقای یکنواختی بستر بذر به وسیله تغییر درجه خاک ورزی ثانویه و کاهش احتمال فشردگی بیش از حد خاک در اثر تردد زیاد ماشین های خاک ورزی یک سیستم اندازه گیری دانه بندی خاک مورد نیاز است. عموما روش ابتدایی و بنیادی برای تعیین توزیع اندازه کلوخه ها استفاده از روش الک مکانیکی می باشد، اما روش پر زحمت و هزینه بر بوده و نیازمند نمونه گیری از خاک، حمل و نقل و دست کاری نمونه ها طی اندازه گیری می باشد. به طوری که ممکن است در این شرایط شکست دانه بندی اتفاق افتد که منجر به تغییر توزیع واقعی دانه بندی خاک شود. روش های مختلف دیگری جهت ارزیابی ناهمواری های سطح خاک و توزیع اندازه خاک دانه های وجود دارد. در این مقاله ، تکنیک های مختلف پردازش تصویر و همچنین مبدل مکانیکی ساخته شده توسط گادوین و بوگراکسی (۲۰۰۷) مورد ارزیابی قرار گرفته و با روش آنالیز الک استاندارد مقایسه می شوند. به طور کلی تکنیک های پردازش تصویر توزیع اندازه خاک دانه های یکسانی را تولید می کنند که نسبت به الک استاندارد درشت تر است.نتایج به دست آمده از آنالیز AFC برای خاک های زراعی خاک ورزی شده با گاو آهن بر گردان دار به نتایج حاصل از الک استاندارد نزدیک بود. روش های تشخیص لبه و کنتراست برای تمام خاک های زراعی در مقایسه با الک استاندارد در ۹۵% سطح اطمینان قرار داشتند. افزایش کنتراست توانایی حس کردن خاک دانه های با اندازه زیر ۲۰ میلی متر را دارد. انحراف معیار به دست آمده از روش افزایش کنتراست، پایین بوده و این نشان دهنده دقت و یکنواختی خوب این روش است. مبدل مکانیکی ساخته شده توسط گاودین و بوگراکسی، قطر میانگین وزنی را بین ۳،۶mm ± مقدار تعیین شده بوسیله الک مکانیکی تعیین می کرد. نتایج نشان داد که دامنه سیگنال ها، پارامترها ارزشمندی در تعیین اندازه کلوخه هاست.