سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزانه فروزش – دانش آموحته کارشناسی ارشد علوم محیط زیست
سعید ملماسی –
نعمت اله جعفرزاده –

چکیده:

فرآیند تولید در کارخانه نمک زدایی قلعه نار همانند سایر محیط‌های صنعتی به دلیل ماهیت و نوع فعالیت‌ها با مخاطرات مختلفی از نظر ایمنی، سلامت، بهداشت و محیط زیست همراه می‌باشد، در نتیجه امکان آسیب به انسان، تجهیزات و محیط زیست، در صورت وقوع حادثه، وجود دارد.به منظور بررسی مخاطرات ایمنی و بهداشتی، زیست محیطی واحد نمک زدایی قلعه نار، در مرحله اول خطرات مهم فرایندی و نقص های احتمالی قطعات و تجهیزات مهم مورد مطالعه قرار گرفت و خطرات شناسایی شده با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست مورد ارزیابی قرار گرفت. به طور کلی از ۲۹ جزء موجود در کارخانه ۶۴ خطر شناسایی گردید که در این میان بیشترین امتیاز خطر محاسبه شده مربوط به جزء لوله حاوی آب نمک با نمره ۶۴۰ و کمترین امتیاز خطر مربوط به جزء کمپرسور با نمره ۱۲ می‌باشد. در مرحله دوم به بررسی مخاطرات زیست محیطی مناطق تحت اثر با استفاده از روش تاپسیس پرداخته شد، که در این مرحله پس از تعیین میزان پراکنش آلودگی با استفاده از نرم افزار PHAST مناطق نهایی تحت اثر آلودگی مشخص گردید. مناطق نهایی تأثیر پذیر شامل کارکنان کارخانه، کارکنان صنایع مجاور، هوا، زمین‌های کشاورزی، مردم روستا، خاک، آب زیرزمینی می باشد. نتایج حاکی از آن بود که تأثیر بر کارکنان کارخانه بالاترین امتیاز خطر با وزن ۱ و تغییر کیفیت آب زیرزمینی پایین‌ترین امتیاز خطر با وزن ۰٫۱۶۰ را دارا می باشند. از جمله راهکارهای مدیریت و کنترل انفجار و آتش سوزی: بازدیدهای مستمر از سیستم‌های ایمنی مخازن و بررسی پایه های بتنی و روکش عایق مخازن توسط نفرات نوبت کار و مسئول ایستگاه می‌باشد.