سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نصراله میرجلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سیدعلی جوزی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)
شهناز فرجی – کارشناس محیط زیست شرکت پتروشیمی زاگرس
رضا رستگارجویباری –

چکیده:

صنعت پتروشیمی، از دیدگاه عموم نقش عمده ای در آلودگیهای زیست محیطی دارد. شرکت پتروشیمی زاگرس بزرگترین تولید کننده متانول جهان با ظرفیت تولید ۱۰۰۰۰ تن در روز به شمار میرود. ارزیابی ریسک، فرآیند تخمین میزان ریسک و تصمیم گیری در خصوص قابل پذیرش بودن آن می باشد. ارزیابی ریسک زیست محیطی واحد ۳۰۰ با روش FMEA در بخش فرآیندها و تجهیزات مربوطه انجام پذیرفت. در ابتدا تجهیزات و وظایف آنها لیست شدند، آنگاه مواردی که به بروز خطا و نقص در تجهیزات و کارکرد نادرست فرآیند منتهی می شد به همراه اقدامات کنترلی مشخص گردید. ریسک های زیست محیطی ۲۹ فرآیند واحد ۳۰۰ با استفاده از این روش شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفت و برای ریسک هایی که RPN آن ها در محدوده ریسک های با عدد RPN بالای ۱۲۷ و در محدودهHIGH RISK قرار داشتند، راهکارهای کنترلی و پیشنهادات اصلاحی زیست محیطی ارائه گردید