سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهناز مظفری – دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیده زهرا نوربخش –
سودابه شهبا –

چکیده:

این تحقیق با هدف حذف، کاهش و کنترل ریسک های زیست محیطی موجود در شرکت نورد آریان فولاد به انجام رسید. بدین منظور کلیه فعالیت ها و فرآیندهای این شرکت مورد بررسی قرار گرفت و تمامی جنبه های بارز زیست محیطی شناسایی شد. سپس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن(FMEA) به ارزیابی این جنبه ها پرداخته شد. در ادامه جهت خوشه بندی ریسک های امتیازدهی شده از تکنیک داده کاوی(Data mining) استفاده شد. برای پیاده سازی این تکنیک، نرم افزار Weka به کار گرفته شد و تمامی ریسک ها در سه خوشه قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که از بین ۲۵۷ ریسک شناسایی شده برای شرکت نورد آریان فولاد ۱۲۸ فعالیت که در مجموع ۵۰ درصد ریسک ها را تشکیل می داد در کلاس صفر که برایش سطح ریسک پایین تعریف شده بود قرار داشتند، همچنین تعداد ۸۰ فعالیت که ۳۱ درصد ریسک ها را شامل می شد در کلاس یک با سطح ریسک متوسط و در نهایت ۴۹ فعالیت با میزان ۱۹ درصد ریسک ها در کلاس دو با سطح ریسک بالا قرار داشتند. تحلیل نمودارهای حاصل نشان داد که پنج مورد از مهمترین ریسک های زیست محیطی این واحد به ترتیب اولویت عبارت بودند از: تولید و انتشار گازهای آلاینده، تولید و انتشار ذرات معلق، تولید و انتشار صدا، تولید و انتشار مواد آلاینده خاک، تولید و انتشار آلاینده‌های آب. در انتها برای تمامی ریسک های سطح بالا، اقدامات کنترلی متناسب با نوع فعالیت یا فرآیند پیشنهاد گردید. از جمله این اقدامات می توان به استفاده از کوپراتور در مسیر دودکش، نصب سیستم های کنترل دمای کوره، ایجاد موانع صوتی، گسترش فضای سبز، استفاده از آب به صورت مدار بسته، مدیریت صحیح ضایعات و پسماندها، سرویس مرتب هادی های نوردی و خاموش نمودن دستگاه ها در وقفه های بین فعالیت اشاره نمود.