سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صدیقه هجری – کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزس

چکیده:

یکی از ضروری ترین و اصلی ترین مراحل جهت افزایش سطح ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و نیل به توسعه پایدار در واحدهای موجود یا در حال طراحی، ارزیابی ریسک خطرات و جنبه های محیط زیستی است. این خطرات و آلودگی ها ممکن است دراثر خطاهای انسانی و یا نقص تجهیزات بوجود آید. ارزیابی کمی و کیفی ریسک در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جزء لاینفک طراحی واحدهای فرایندی می باشد ولی متاسفانه در کشور ما هنوز جایگاه خود را بدست نیاورده و شاید یکی از دلایل مهم آن عدم آشنایی کافی با مبانی اولیه ارزیابی کمی و کیفی ریسک است. امروزه مدیریت ریسک ، شرط لازم برای دستیابی به اهداف روژه ها می باشد. نگرش نظاممند به موضوع ریسک ، باعث مطرح شدن فرآیند مدیریت ریسک پروژه شده است که دارای فازهای مختلفی میباشد . یکی از فازهای این فرآیند ، پایش وکنترل ریسک است . در این مقاله پس از بررسی و مقایسه مزایا و معایب روش های مختلف ارزیابی ریسک ، روش منتخب انجمن بین المللی تولید نفت و گاز OGP که جهت کنترل مسایل ایمنی ، بهداشت و محیط زیست به صورت یکپارچه در صنایع نفت و گاز پیشنهاد شده است ، جهت استفاده در بنادر انتخاب گردید . جهت مدیریت ریسک در بنادر نیز اقداماتی همچون احداث سیستم تصفیه فاضلاب ،اعمال مدیریت پسماند ،مصرف صحیح منابع و انرژی ،احداث و توسعه میزان فضای سبز و … به عنوان راهکار کنترلی پیشنهاد گردید.