سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد یزدی – کارشناس ایمنی شرکت صنعتی بهپاک
علی فرداد امینی – کارشناس ایمنی شرکت صنعتی بهپاک
جعفر مزیدها – کارشناس محیط زیست شرکت صنعتی بهپاک

چکیده:

به منظور پیشگیری از وقوع حوادث بالقوه و ارتقا سطح ایمنی درصنایع مختلف ارزیابی و مدیریت ریسک در این صنایع ضروری است هدف اصلی این مطالعه تجزیه و تحلیل نقصهای اجزا و ارزیابی اثرات حالات نقص های مهم فرایندی واحد تصفیه آب و پساب شرکت صنعتی بهپاک می باشد این پروژه از نوع کاربردی بوده و بصورت موردی در بخش تصفیه اب و پساب شرکت صنعتی بهپاک اجرا شده است دراین مطالعهبه منظور شناسایی نقص های تجهیزات فرایندی از روش چگونگی وقوع نقص و تجزیه و تحلیل اثرات آن استفاده گردیده است. تعداد نقص ها ی شناسایی و بررسی شده با استفاده از روش چگونگی وقوع نقص و تجزیه و تحلیل اثرات ۲۳ مورد بوده است که از بین نقصهای شناسایی شده تغییر مسیرورودی آب فاضلاب به تصفیه خانه توسط پمپ آب فاضلاب لیستن دارای بیشترین عدد اولویت ریسک و بسته بودنوالو خروجی حوضچه به حوضچه لجن برگشتی در ته نشینی اولیه دارای کمترین عدد اولویت ریسک بودند. به منظور پیشگیری از وقوع حوادث بالقوه و ارتقا سطح ایمنی در محیطهای صنعتی مدیریت سیستماتیک ایمنی در این فرایندها ضروری است به نظر می رسد که با پیاده سازی یک سیستم مستندسازی برای ثبت نواقص تجهیزات و رویدادها می توان اطلاعات پایه مورد نیاز برای بررسی های ایمنی بعدی را به نحوی مطلوبی حفظ کرده و همچنین با انجام تعمیرات پیشگیرانه احتمال وقوع نواقص و تجهیزات و پیامدهای ناشی از آنها را به حداقل رسانید