سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحیده شیخی – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز
فرید مر – استاد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
عطاء شاکری – استادیار دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی کیفیت آب رودخانه کُر در استان فارس، از ۲۹ ایستگاه نمونه برداری شد. رودخانه کُر نقش کلیدی در تأمین آب استان فارس برای مصارف مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، و شهری ایفا میکند. در چند دهه اخیر با پیشرفت فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در حاشیه این رودخانه بار آلودگی آن افزایش یافته است. در این مطالعه غلظت هفت فلز سنگین آرسنیک، کرُم، مس، جیوه، مولیبدن، نیکل، و روی در آب رودخانه اندازه گیری و تغییر غلظت این عناصر در طول رودخانه بررسی شد . کیفیت آب نیز با استفاده از رویکرد شاخص گذاری ارزیابی گردید. نتایج این مطالعه نشان میدهد که وضعیت آلودگی در بخشهایی از رودخانه کُر از دیدگاه زیست محیطی نگران کننده است.