سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد کشاورزبخشایش – دانشگاه پیام نور زنجان، گروه زمین شناسی

چکیده:

مقاله حاضر نتیجه مطالعه و ارزیابی خطر خاک های متورم شوند در جنوب شهر قم را ارائه می کند. شهر قم یکی از شهرهایی است که نهشته های کولابی دوران سوم زمین شناسی از گسترش قابل توجهی در ارتفاعات آن برخوردار است. توسعه نسبتا سریعشهر قم در سالهای اخیر، احداث سازه های شهری و مسکونی برروی این نوع سازندها اجتناب ناپذیر ساخته است. شهرک ایثار یکی از شهرکهایی است که در دامنه ارتفاعات جنوبی و برروی سازندهای حساس زمین شناسی بنا شده است. وجود خاکهای متورم شونده در این بخش از شهر، مشکلاتی زیادی برای سازه های مسکونی و معابر به وجود آورده است. نتایج بررسیهای آزمایشگاهی نشانگر حضور خاکهای متورم شونده در این شهرک است. شناسایی این نوع خاکها با روشهای متداول نظبر استفاده از حدود اتربرگ، آزمایش دانه بندی و نتایج آزمایش تحکیم، امکانپذیر نبود. نتیجه بررسیهای آزمایشگاهی نشان می دهد که استفاده از روش اصلاح شده اندازه گیری تورم آزاد خاک، نتیجه بهتری در شناسایی نمونه های متورم شونده در حضور آب است.