سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم سرخوش – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط
امیرحسین محوی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
یداله فخری – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط

چکیده:

مطابق با قانون هوای پاک سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکاEPA1990 کهنیاز به نظارت گسترده تر از ازن و پیش سازهای آن را بیان می نماید ۱۳ ترکیب الی فرار در میدان انقلاب تهران از دی تا اسفند ماه ۱۳۸۹ برای اولین بار مطابق با ایستگاه های ارزیابی فتوشیمیای مانیتورینگ اندازه گیری شد دربین گروه های الی فرار آروماتیک ها بیشترین غلظت ۰٫۵۴۹ppb را داشتند بالا بودن غلظت متوسط تولوئن ۰٫۱۳۵ppb همراه با گروه آروماتیک نشان دهنده ترافیک زیاد این بخش بود که تشکیل مه دود فتوشیمیایی و ازن را تسهیل می بخشد بزرگترین نگرانی در مورد مه دود فتوشیمیایی اثر آن بر سلامت مردم است الگوهای تنوع و نوع VOC روزانه نشان داد غلظت بسیاری از گروه ها به عنوان مثال آروماتیک ها و پارافین ها تا نیمه روز تقریبا به اوج خودمی رسد ترافیکجهت و مقدار باد درروزفعالیت زیستی و پخت و پز باعث شد مواد آلی فرار از جمله گروه آروماتیک در ظهر به حداکثر مقدار غلظت برسد استفاده ازگاز نفت مایع LPG و یا گاز طبیعی فشرده CNG به جای بنزین بهبود کیفیت سوخت استفاده از حمل و نقل عمومی و دوچرخه سواری درکنترل و کاهش سطح آلودگی مواد آلی فراردرهوا کمک شایانی خواهد کرد.