سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم فراهانی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه محیط زیست،رودهن،

چکیده:

صنایع نفت ، پتروشیمی و پالایشگاه ها از نظر طبقه بندی بانک جهانی جزءپروژه هایی باشند که اثرات مشخص وناسازگار زیست محیطی داشته و نیاز به تهیه گزارش ارزیابی دارند.در این صنایع علاوه بر گازهای بسیار سمی همچون اکسیدهای گودگر و نیتروژن و هیدروکربن های مختلف خصوصا آنهایی که بر اثر واکنشهای فتو شیمیایی در اتمسفرامکان تبدیل به ترکیباتی سمی تری نظیر ترکیبات ارماتیک چند حلقه ای را دارا هستند ، پسابی که در اثر عملیات مختلف همچون تولید، شستشو و سیستم برج های خنک کننده تولید می شوند بسیار سمی بوده وحاوی مقادیر قابل توجهی از موادی نظیرروغن ها ، فنل، بنزن، هیدروکربورهای آروماتیک، فلزات سنگین و املاحی نظیر سولفیدها و کلرورها می باشند. لذا تحقیق حاضر به جهت شناسایی اثرات آلاینده های موجود در پساب این صنایع و ارائه مناسب ترین روش ها جهت کاهش و از بین بردن این اثرات انجام پذیرفته است. در تحقیق حاضراین صنعت از نظر منابع اولیه،فرآیندهای مختلف تولیدونقاط بالقوه آلاینده محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته وپیش بینی اثرات منفی و مثبت در دو فاز ساختمانی و بهره برداری صورت پذیرفته است.اثرات آلاینده های موجود در پساب نمره دهی شده وتفسیراثرات از طریق رده بندی گزینه های کاهش اثرات انجام شده است.در انتها نیز جهت کاهش اثرات سوءواقدامات اصلاحی روشهایی پیشنهاد می گردد که ضمن کاهش بار آلودگی موجود در پساب جهت نیل به استانداردهای مربوطه،فاکتورهای زمان،بودجه وتکنولوژی نیز از نظر دور نمانده است