سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید معتمدی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدنوشهر
محمدحسین درویش متولی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده:

هدف مقاله حاضر ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کاهش تصادفات جاده ای با تکنیک فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی AHP می باشد براین اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط بهتصادفات جاده ای با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به تحقیقات گذشته مصاحبه و پرسشنامه در قالب روش تحقیق غیرآزمایشی پیمایشی و استفاده از دیدگاه گروهی از خبرگان در تکنیک AHP برای تعیین اولویت ها پرداخته شده است نتایج تحقیق نشان داده است که از بین ۸ عامل مورد مطالعه بترتیب نحوه ی کلی رانندگی خطاهای حسی و ادراکی و رانندگی تحت تاثیر عواملیکه به قوای جسمانی و فکری راننده صدمه میزد عدم مهارت کنترل و ایمنی وسیله نقلیه عرض جاده موقعیتخاص جاده و دیگر اشکالات نقایص و کمبودهای موجود در جاده و از میان ۳ گزینه مرتبط با معیارها گزینه های انسان وسیله نقلیه و جاده دارای اولویت های اول تا سوم می باشد.