سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید رسول دانش سرارودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راغب اصفهانی
کریم آذربایجانی – دانشیار، دکتری اقتصاد بین الملل و توسعه، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
سیدحسین مقدسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راغب اصفهانی

چکیده:

در این مقاله با استفاده از دو تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه تاکسونومی و تاپسیس به سنجش و ارزیابی عملکرد مالی شرکت های می پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران که سال مالی آنها منتهی به پایان هر سال۱۲/۲۹ باشد پرداخته می شود. به همین منظور، ۵۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده و نسبت های مالی آنها طی یک دوره ۴ ساله ۱۳۹۲- ۱۳۸۹ برای فرایند ارزیابی استفاده شده است. تایج حاصل از روش وزن دهی آنتروپی نشان می دهد که نسبت به ، نسبت بدهی و « حاشیه سود عملیاتی »،« حاشیه سود خالص های » و «نسبت بدهی» ، به ترتیب با اوزان ۰/۱۰۹۵۲، ۰/۰۹۵۵۲ و ۰/۰۸۶۷ بالاترین وزن ها را در مجموعه نسبت های مالی داشته اند لذا برای بررسی اعتبار نتایج این روش ها، همبستگی نتایج هر یک از آنها با رتبه شرکت ها براساس «حاشیه سود خالص»محاسبه گردید و معلوم شد که روش تاپسیس با عملکرد واقعی شرکت ها انطباق بیشتری دارد . نتیجه روش تاپسیس نشان می دهد که شرکت های تجارت الکترونیک پارسیان، ریخته گری تراکتورسازی ایران و کربن ایران بهترین عملکرد مالی در مقایسه با سایر شرکت های تحت مطالعه برخوردار بوده اند. دانستن این نوع اطلاعات جامع برای سهامدارانی که قصد سرمایه گذاری در این شرکت ها را دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است.