سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی شربی – دانشجوی دکتری عمران
W.M.A Wan Hussin – Professor of Geomatic Engineering, School of Civil Engineering Universiti Sains Malaysia

چکیده:

امروزه برنامه ریزی بعنوان موثرترین ابزار مقابله با مشکلات پیچیده و ارایه راه حلهای کلیدی درمدیریت بحران و امرتخصیص امکانات مورد پذیرش قرارگرفته است سیستمهای مکانیزه اطلاعاتی به لحاظ ویژگیهایی چون دقت سرعت سهولت استفاده بصورت چشمگیری مورد توجه و استفاده سازمان ها و شرکت های مختلف درکاربردهای متنوع قرارمیگیرند رویارویی با حجم وسیع اطلاعات از یکسو و لزوم سرعت مبادله اطلاعات بهنگام از سوی دیگر هرروز ارگانهای بیشتری را ناگزیر از طرح و بررسی راه حلهای مکانیزه برای سیستمهای مدیریت اطلاعات شهری می نماید مضاف براین با توجه به نتایج تحقیقات و پژوهشهای انجام شده قسمت عمده ای از تصمیمات اخذ شده توسط مدیران و برنامه ریزان درشهرداریها و دیگرسازمان های مختلف شهری آبفا برق مخابرات و … به نوعی با مکان و موقعیت خاصی مربوط و منتسب می باشد لذا وجود زیرساخت داده های مکانی sDI دقیق مطمئن و بهنگام و نیز مدیریت بهینه اطلاعات و استفاده از سیستم های پشتیبان تصمیم گیری DSS از مسائل بسیار اساسی درموفقیت این تصمیمات و اجرای آنان می باشد