سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طالب مرادی شقاقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حمید جعفرنژاد – دانشجویکارشناس یارشد سازه
بهزاد کاظمی – کارشناس ارشد عمران سازه
وحید فرامرززاده – کارشناس ارشد عمران سازه

چکیده:

کابل به عنوان یک عضو انعطاف پذیر فقط قادر به تحمل نیروهای کششی است استفاده از اعضای فقط کششی در مهاربندی سازه ها ایده استفاده از کابل را به عنوان مهاربند جانبی در سازه ها ایجاد کرده است و سیستم مورد نظر موجب افزایش سختی جانبی سازه می گردد درمورد عملکرد سیستم مطمئنا تعیین نقاط عبور کابل از کف هرطبقه و یا به عبارت دیگر زوایای امتداد کابل نسبت به افق به عنوان یکی از پارامترهای تعیین کننده سختی جانبی کابل از اهمیت خاصی برخوردار است با توجه به این نکته در سیستم قاب خمشی مهار شده با کابل می توان به راحتی با تغییر محل عبور کابل از کف طبقه اتصال لغزشی توزیع سختی جانبی ناشی از ان را با توجه به نیاز طبقات انجام داد دراین صورت به طبقاتی که تغییر مکان جانبی نسبی بزرگتری دارند سختی بیشتری داده خواهد شد و با ایجاد یکنواختی در تغییر مکان ها سیستم مقاوم بهتری ارایه میگردد از این سیستم می توان به صورت خارجی جهت مقاوم سازی ساختمان های موجود استفاده نمود.