سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا جوکار شوریجه – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه شیراز
ارمان گنجی – عضو هیئت علمی بخش مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه شیراز

چکیده:

قابلیت اطمینان سیستم مخزنی نماینده توانایی مخزن در تامین آب در یک دوره زمانی مشخص می باشد در روش کلاسیک ارزیابی ریسک تامین در سیستم مخزنی سیاست بهره برداری از مخزن با استفاده از یک مدل شبیه سازی و یک رشته از جریانهای تاریخی و با درنظر گرفتن محدودیت های فیزیکی ارزیابی می شود در این نوع تحلیل قابلیت اطمینان یا ریسک از یک فرض صفر و یک برای ارزیابی شکست یا پیروزی استفاده می شود به این معنی که در شرایط شکست عدد صفر و در شرایط پیروزی عدد یک برای مخزن در نظر گرفته می شود دراین تحقیق برای رفع این مشکل از الگوریتم AFOSM برای تحلیل قابلیت اطمینان سیستم مخزن استفاده شد. دراین روش جریان ورودی و تغییرات حجم مخزن بهعنوان متغیرهای تصادفی در نظر گرفته می شوند. میانگین واریانس و کوواریانس متغیرهای تصادفی براساس گشتاورهای اول و دوم متغیر حالت مخزن تعیین می شود.