سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ملیحه باقری دهنوی – گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه قم، ایران
گلریز عموئی – گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه قم، ایران

چکیده:

در دنیای رقابتی امروزی، کسب اطلاعات دقیق هزینه های شرکت هایی که برای تولید محصولی مشخص با هم مشارکت می کنند، اهمیت بسزایی دارد. این اطلاعات دقیق به تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری، برون سپاری و بازدهعملیاتی کمک کرده و به مدیران کمک می کند اقداماتی که سبب افزایش سودآوری محصولات وخدمات می شود را شناسایی کنند. امروزه سازمان ها از روش های مختلفی برای هزینه یابی در طول زنجیره تامین استفاده می کنند. دراین مقاله دو روش هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت مقایسه شده و مزایا و معایب هر یک در سطح زنجیره تامین شرح داده می شود. همچنین بامرور مقالات و نظرسنجی از افراد خبره با روش دلفی، مدلی (به صورت سلسله مراتبی از معیار ها و زیرمعیار ها) برای ارزیابی هزینه یابی مناسب طراحی شده و در نهایت پرسشنامه ای به صورت مقایسات زوجی توسط افراد خبره پاسخ دادهشده است. براساس پاسخ های جمع آوری شده، شاخص ها رتبه بندی و روش مناسب تر هزینه یابی تعیین می گردد. در این مقاله برای وزن دهی شاخص ها و گزینه ها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP)و نرم افزارEXPERTchoiceاستفاده می شود. نتایج نشان دهنده برتری قاطع روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در اکثر معیار ها می باشد