سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدقاسم کیانژادتجنکی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تحقیق حاضرباهدف بررسی و تحلیل میزان قربانیان ناشی از تصادفات رانندگیدر سطح شهر مشهد بصورت توصیفی مقطعی انجام شده است داده های مورد نیاز از پرونده های موجود درمرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضوی طی سالهای ۸۸تا۸۹ استخراج گردید. دراین مطالعه اطلاعات جمع آوری شده براساس تعیین تعداد کشته سن، جنس، سطح تحصیلات، محل فوت، وضعیت متوفی، درهنگام تصادف و علت نهایی فوت مورد بررسی قرارگرفت نتایج تحقیق حاکی از آن است که ۱۳۹۱ نفر در طول دوره فوق الذکردراثر تصادف جان خود را از دست داده اند و مهمترین علت نهایی فوت وارد شدن ضربه به سر تشخیص داده شده است بیشترین موارد فوق به وسایل نقلیه سواری بوده و اکثریت بیماران دربیمارستان جان خود را از دست میدهند. همچنین بیشترین موارد مرگ و میر مربوط به عابرین پیاده و بالای ۶۰ سال سن می باشد.