سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد طالب پور – مسئول تضمین کیفیت شرکت مهاد صنعت شرق
هادی مسلمی – معاونت تحقیقات و توسعه شرکت مهاد صنعت شرق
جمشید صیدی – از طراحان الکترونیک شرکت مهاد صنعت شرق

چکیده:

در این مقاله ضمن شرح اهمیت و جایگاه مفهوم قابلیت اطمینان و پیش بینی مقدار کمی آن در تحلیلها و طراحی های سیستم های الکتریکی پیشرفته و حساس، نمونهای عملی از به کارگیری آن در یکی از سیستمهای الکتریکی ارائه می گردد . سیستم الکتریکی مورد مطالعه شامل طراحیهای اولیه کنسول جعبه سیاه و نمایشگر موتورهای دریایی ساخته شده توسط شرکت مهاد صنعت شرق می باشد . برای تحلیل و ارزیابی قابلیتاطمینان این سیستم از دو استاندارد MIL-HDBK-217F به عنوان متداولترین و در عین حال محبوبترین کتاب راهنمای موجود و MIL-HDBK-217Plus به عنوان جدیدترین و در عین حال کاملترین کتابراهنمای پیش بینی قابلیت اطمینان سیستم های الکتریکی استفاده شده است. در این مقاله ضمن بررسی روشهای ارائه شده در این مراجع، نرخ خرابی کنسول مورد نظر تخمین زده می شود . سپس راه کارهایی جهت بهبود قابلیت اطمینان ارائه می گردد. در ادامه دو روش ارائه شده با جزئیات با یکدیگر مقایسه شده و علت متفاوت بودن اعداد به دست آمده بررسی می شود. در انتها نتیجهگیری نهایی و پیشنهادات که شامل نحوه به کارگیری روشها و توسعه موثرتر و مفیدتر مفهوم قابلیت اطمینان در پروژه های آتی میباشد، ارائه میگردد.