سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد صدیق باور – UTM دانشجوی دکتری عمران – برنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه
محسن حدیقه جوانی – کارشناس ارشد عمران – برنامه ریزی حمل و نقل،دانشگاه علوم و تحقیقات ت

چکیده:

شاخص هایی نظیر کاهش آلایندگی،کاهش زمان سفر ،کاهش هزینه سفر ، تواتر ،چگالی مسافران ،راحتی،مستقیم بودن سفر می BRT نسبت به سایر مدهای موجود در شهر بیشتر است و کم هزینه ترین و سریع ترین مد از لحاظ اجرا سیستم BRT در باشد چرا که برای رشد و توسعه اقتصادی بیشتر به حمل و نقلی کارآمدتر و پویاتری احتیاج است.در ارائه طرح های جدید و نو AIMSUN رابا استفاده از BRT بهترین کار از نظر متخصصان قبل اجرای طرح توانایی شبیه سازی پروژه می باشد که خطوط قبل از اجرای طرح در شیراز شبیه سازی کرده ایم.در این مقاله سعی شده است تا با تعریف چهار سناریو ممکن و اجرایی برای عملکرد این سیستم در شهرها همراه با شبیه سازی و فواید بسیار زیاد این نوع مد حمل و نقلی پرداخته BRT پیاده سازی شود و همراه عملکرد این سیستم به بازخورد اجرای این پروژه نسبت به واکنش شاخصهای مختلف بر روی ماشین های دیگر و نحوه تاثیر گذاری بر روی آن ها پرداخته شود.