سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرمسعود رحیمی – استادیار گروه عمران دانشگاه زنجان
سهیلا میرزایی خفری – کارشناس ارشد مهندس صنایع سیستمهای اقتصادی اجتماعی

چکیده:

با توجه به این که شدت تصادفات در راه های برون شهری معمولا از شدت تصادفات درمعابر شهری بیشتر است لذا ارزیابی تصادفات جاده ای در راه های برون شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است بررسی وضعیت تصادفات برون شهری نشان دهنده آن است که تصادفات برون شهری در زمان های مختلف با هم متفاوت است بنابراین هدف این مقاله ارزیابی تفاوتهای زمانی درایجاد تصادفات برون شهری در نظر گرفته شده است مطالعه موردی این تحقیق به بررسی تعدادکل تصادفات در شاخص روز اوج و غیراوج به تفکیک روزهای هفته برای هشتم فروردین تا شانزدهم مراد سال ۱۳۸۸ پرداخته است نتیجه حاصل ازاین ارزیابی نشان داده که پنج شنبه وجمعه به ترتیب در ۲۵% و ۵۰% از هفته ها روز اوج تصادفات و یک شنبه و سه شنبه روز غیر اوج را تشکیل میدهند.