سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلا ثابت دیزاوندی – کارشناس آمار اداره کل هواشناسی خراسان رضوی
سمانه رزم –

چکیده:

با توجه به هشدار صاحب نظران ومتخصصان مبنی بر اتمام ذخیره منابع سوختهای فسیلی, حداکثر تا یک قرن دیگر, قطعا کشورهایی که از نظر تامین انرژی در تنگنا قرار دارند,با رکود وبحران روبرو خواهند شد. در این زمان احتمالا کشورهای پیشرفته آنهایی خواهند بود که تکنولوژی را خردمندانه به کار برده ومنابع انرژیهای جدید را از قبل شناخته ومهار کرده اند. در صورت پذیرش این واقعیت که کشور ما از این وضعیت مصون نخواهد بود, ضرورت استفاده از کلیه امکانات, به منظور دستیابی به انرژیهای تجدید شونده آشکار می شود. در این راستا انرژی باد پس از انرژی خورشیدی منبع عظیم برای کشور ما به حساب می آید. در این تحقیق کوشیده ایم تا با دیدگاهی جغرافیائی, به ارزیابی و تحلیل انرژی موجود در بادهای منطقه گناباد بپردازیم.از این رو ابتدا به ساختار وعملکرد باد وسپس به ارزیابی توان باد وامکان احداث وبهره گیری اقتصادی از انرژی باد برای منطقه مورد مطالعه پرداخته ایم. پژوهش حاضر به استفاده از متغیرهای اقلیمی ایستگاه هواشناسی شهرستان گناباد داده های سمت وسرعت باد در یک دوره انتخابی ۲۰ ساله انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که اکثر بادهای شدید این منطقه در سه ماهه بهار و عمدتا در فاصله جنوب شرقی بوده است. بیشترین سرعت باد ۲۱ متر بر ثانیه و جهت باد غالب ۲۲۰ بوده که می توان از آن جهت انجام پروژه های تاسیس نیرو گاههای بادی کمک گرفت. نتایج حاص از تجزیه وتحلیل داده های باد سنجی به کمک نرم افزارWinrose نشان داده شده است.