سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد سالم نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق
مجتبی شیوایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد صابری سیاهکل – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه جایگاه ادوات FACTS درسیستم های قدرت ازابعاد متنوعی قابل ارزیابی میب اشد این ادوات میتوانند ابزارهای مطمئنی برای اصلاح کیفیت توان جبران توان راکتیو و کنترل توان اکتیو انتقالی یک شبکه قدرت باشند ازطرفی با توجه به رشد روزافزون مصرف انرژی الکتریکی و اتصال تولیدات پراکنده به شبکه های دقرت بهره برداری ازاین شبکه و ارایه توان الکتریکی با کیفیت بالا ازمسائل مهم مهندسی برق میب اشد بنابراین دراین مقاله ابتدا پارامترهای کیفیت توان مورد ارزیابی قرارمیگیرد سپس تاثیرات اتصال تولید پراکنده به شبکه توزیع و حضور DG و خطای اتصال کوتاه سه فاز درزمانهای مختلف و همپوشانی بررسی و تحلیل میگردد درمرحله بعدی به منظور بهبود مطلوب این پارامترها درشبکه های توزیع بادرنظرگرفتن DG و خطا به طراحی و شبیه سازی کنترل کننده یکپارچه توان پرداخته میشود کنترل کننده ی یکپارچه ی توان می تواند ولتاژ باس و قدرت انتقالی Q,P سیستم را تنظیم می کند.