سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرداد زوله – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
منصور بهروزی لار – استاد گروه مهندسی ماشین‏های کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه
زهرا خدارحم پور – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

نقش انرژی در توسعه و کارآیی کشاورزی بسیار با اهمیت است. در سال‏های گذشته مصرف انرژی، به‏ویژه سوخت‏های فسیلی و کودهای شیمیایی در کشاورزی افزایش چشمگیری داشته است. توجه به منابع طبیعی کمیاب و اثر مصرف انرژی‏های مختلف روی سلامتی انسان و محیط زیست، لزوم بررسی الگوهای مصرف انرژی را در بخش کشاورزی حیاتی ساخته است. در این پژوهش که در سال زراعی ۱۳۸۸ در شهرستان ساوجبلاغ انجام شد به بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی برای کشت گندم آبی پرداخته شده است. در این تحقیق انرژی مصرفی و انرژی تولیدی محصول گندم آبی به‏وسیله نمونه‏گیری کاملاً تصادفی و مصاحبه با کشاورزان محاسبه و به‏وسیله آن شاخص‏های انرژی همچون، ضریب مصرف انرژی، بازده انرژی، بهره‏وری انرژی و افزوده خالص انرژی تعیین گردیدند. نتایج بررسی‏ها نشان داد، ضریب مصرف انرژی مورد نیاز برای تولید هر هکتار گندم در منطقه مذکور معادل ۰۵/۵۱۸۷۰ مگاژول و شاخص بازده انرژی برای این محصول معادل ۲۵/۱ برآورد شد. بهره‏وری انرژی و افزوده خالص انرژی در منطقه به‏ترتیب معادل ۰۹/۰ کیلوگرم بر مگاژول و ۷/۱۳۰۹۸ مگاژول بر هکتار به‏دست آمد. بررسی سهم نهاده‏ها از کل انرژی ورودی مشخص نمود که در تولید گندم، آبیاری بیشترین سهم انرژی مصرفی را به خود اختصاص داده است. بیشترین مقدار انرژی مصرفی پس از آبیاری مربوط به کود شیمیایی بود. مصرف بهینه کودهای شیمیایی، اصلاح روش‏های آبیاری و استفاده از بذرهای مناسب در کاشت گندم می‏تواند نسبت به بهبود بازده انرژی در منطقه ساوجبلاغ مؤثر باشد