سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد حسن پور – رئیس گروه بهره برداری فوق توزیع مشهد
شبنم تدین – دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی
ایرج ذاکر عنبرانی – مدیر امور دیسپاچینگ شمالشرق

چکیده:

در مراکز کنترل امروزی، دیسپاچرها معمولا با انبوهی از آلارمها و پیامها در زمان حقیقی ۱ سروکار دارند و می بایست تصمیماتی در رابطه با سیستم قدرت اتخاذ کنند. این آلارمها می توانند مربوط به رخداد خطا، یا ناشی از کارکرد اشتباه تجهیزات حفاظتی و مواردی از این قبیل باشد. بازیابی شرایط عملیاتی نرمال سیستم در اسرع وقت نیازمند بهبو د عملکرد سیستم آلارم است به گونه ای که بتواند نیاز دیسپاچرها را در این شرایط تحقق بخشد. در این مقاله پس از معرفی اصول طراحی سیستم آلارم و معیارهای ارزیابی سیستم آلارم ، تکنیکهایی را که برای بهبود عملکرد سیستم آلارم در مرکز کنترل شمالشرق بکار گرفته شده تشریح نموده ایم.