سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا رحیمی قانع – گروه مهندسی نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران
محمد نصیری – گروه مهندسی نرم افزار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران،
مریم شیرافکن – همدان، ایران،

چکیده:

انتقال و پنهان سازی خطا در جریانهای ویدئویی بر روی شبکه های بی سیم با حفظ کیفیت مورد نظر در سمت گیرنده و با توجه به ویژگیهای شبکه های بی سیم، مورد بررسی قرار می گیرد، بدین منظور چندین ویدیوی مرجع را ازطریق کدگذار JM ، کد نموده و کیفیت ویدیوی دریافتی را پس از عبور از یک شبکه محلی بی سیم بررسی می نمائیم. در این مقاله برای شبکه های بی سیم از استاندارد ۸۰۲٫۱۱ ، از استانداردH.264 برای کدینگ ویدئو و به منظور تست کیفیت از Evalvid 2.7 استفاده می شود. روشهای متنوع پنهان سازی خطا در کدینگ ویدئویی H.264 نیز تحلیل و پیاده سازی شده اند. نتایج شبیه سازی آورده شده است و بر اساس نتایج بدست آمده، سعی بر این است تا در نهایت، کیفیت ویدئوی دریافتی در سمت گیرنده، بهبود یابد. عملکرد متد edge recovery interpolation در ویدئوهای، فشرده نشده و فشرده شده )منتقل شده از طریق شبکه( مورد بررسی واقع شده و نتایج، تقریباً برتری اعمال این الگوریتم را در حالت نسخه های فشرده نشده نسبت به فشرده شده، نشان می دهد.