سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

ارزیابی چرخه عمر در چند دهه اخیر نقش کلیدی به ویژه در به LCA مدیریت زیست محیطی یافته است. در این مقاله از عنوان یک ابزار برنامه ریزی جهت ارزیابی انواع فناوری های تولید برق و تعیین فناوری های سازگار با پدیده تغییر آب و هوا با برآورد میزان دی اکسید کربن منتشره در چرخه حیات هر فناوری به ازای هر واحد برق تولیدی پرداخته شده است . جهت ، LCA در این راستا پس از بررسی مفاهیم مربوط بهبرنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب مقابله با تبعات پدیدهتغییر آب و هوا در بخش انرژی کشور، میزان انتشار دیاکسید کربن در چرخه حیات هر فناوری از استخراج مواد اولیه، حمل و نقل، احداث ، فعالیت، تعمیرات و نگهداری و پایان عمر مفید نیروگاه برآورد گردید. به این ترتیب و بر اساس نتایج حاصله نیروگاه های برقابی و زمین گرمایی به ترتیب با میزان انتشار ۱۱ و ۱۵ گرم دی اکسید کربن به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی دارای کمترین میزان انتشار دی اکسید کربن و نیروگاه های زغال سوز گرچه نیروگاه زغال سوز در حال حاضر در کشور وجود ندارد اما با توجه به برنامه ریزی جهت تولید برق از زغال سنگ توسط وزارتنیرو این برآورد انجام شد و نفت سوز نیز به ترتیب با ۹۷۵ و ۷۴۲ گرم دی اکسید کربن در هر کیلووات ساعت برق تولیدی بیشترین میزان انتشار را دارا می باشند.