سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما توکلی شیرازی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
غلامحسین اکبری – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه بجنورد

چکیده:

امروزه با توسعه شهرنشینی و گسترش شهرها موضوع مدیریت حوزه های شهری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. وقوع سیل های گسترده در حوزههای شهری باعث ایجاد خسارات جانی و مالی فراوان و تاثیرات نامناسب و مخرب در ژئومورفولوژی، کیفیت آب و ارزشهای اکولوژیکی وطبیعی حوزه های شهری میشود. از سوی دیگر رشد جمعیت شهری باعث تولید مقدار انبوهی مواد زاید حاوی انواع آلودگیهای خطرناک میگردد که هم اکنون مسئله تخلیه این مواد در رودخانهها و مسیلهای شهری به صورت یک مشکل جدی برای سلامتی انسان و سایر جانداران و محیط زیست مطرح میباشد. از این رو بررسی ملاحظات فنی محیطی تاثیرگذار بر سیلابها و رواناب های شهری یکی از مهمترین مسایل در مدیریت و برنامه ریزی شهری است. در این مقاله ضمن بررسی ملاحظات فنی و محیطی فوق الذکر، پیشنهادهایی در خصوص مدیریت سیلاب ها و مسیلها در کلان شهرهای ایران ارائه شده است. توجه به موضوعات مورد بحث میتواند به بهبود فعالیتها در عرصه مدیریت شهری کمک نماید.