سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا تسلیم پور – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
علی اصغر زینانلو – استادیار پژوهشی بخش تحقیقات باغبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال

چکیده:

به منظور معرفی ارقام زیتون سازگار با اقلیمهای گرم این پژوهش در طی ۵ سال در استان فارس، شهرستان کازرون اجرا شد . ارقام بکار برده شده شامل ۱۱ رقم آربکین، آمیگدالیفولیا، بلیدی ، روغنی، زرد، سویلانا، کرونائیکی، کنسروالیا، گوردال سویلانا، مانزانیلا و میشن بودند که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار با یکدیگر مقایسه شدند . صفات رویشی و زایشی ارقام مذکور مورد یادداشت برداری قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارقام آمیگدالیفولیا و کنسروالیا به عنوان دومنظوره، سویلانا و مانزانیلا به عنوان کنسروی و آربکین و کرونائیکی به عنوان روغنی جهت کاشت در اقلیمهای گرم مناسب می باشند.