سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهلا کیانی – دانشگاه پیام نور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات تهران
داود کریم زادگان مقدم – دانشگاه پیام نور استادیار

چکیده:

روزانه کاربران زیادی به جستجو در وب به منظور پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی خود می پردازند مسائل موجود در زبان طبیعی از جمله کلمات چندمعنایی کوتاه و مبهم بودن پرس و جو ودانش ناقص کاربران از موضوع مورد نظر دربازیابی اطلاعات منجر به بازیابی نتای نامرتبط بمی شود گسترش پرس وجو با بررسی پرس و جوهایکاربران و افزودن خودکار کلمات مناسب به آنها کمک می کند تا اسناد مرتب ط با نیاز کاربران بازیابی گردد اگر گسترش پرس و جو به صورت هوشمندانه ای انجام نشود با انحراف پرس و جو منجر به بازایبی نتایج نامرتبط تری نسبت به نتایج پرس جوی اولیه خواهد شد مساله دیگری که درگسترش پرس و جو باید به آن توجه کرد این است که در مورد پرس و جوهای مشتمل بربی شازیک کلکه انتخاب واژگان گسترشی که تنها با یکی از این کلمات مرتبط باشد باعث رخداد مشکل خروج از تعادل پرس وجو خواهد شد اینروش با استفاده از یک الگوریتم رفع ابهام برهستی شناسی به رفع ابهام از کلمات پرس و جو می پردازداین روش مهمترین کلمات برای گسترش پرس وجو را مشخص می کند به این ترتیب پرس و جوی گسترش یافته ساخته می شود وعملیات جستجو با این پرس و جوی جدید انجام می شود.