سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی عبیداوی – مهندسی آبیاری و زهکشی
بابک تقدیسی – دانشجوی دکتری سازه های آبی
زینب فعال – کارشناس ارشد محیط زیست

چکیده:

درگذشته عمق محاسبه شده سطح آب جهت ترسیم مناطق سیلاب گیر اغلب بصورت دستی برروی نقشه های کاغذی انجام می شد کامپیوتری کردن این روش می تواند ازنظر صرفه جویی دروقت و هزینه ها اثرات مهمی راداشته باشد بااین حال اغلب مدلهای کامپیوتری که برای مناطق سیلاب گیر استفاده میشوند دارای یکنقصان بزرگ هستند چرا که محل برخورد سیلاب با سازه هیا مختلف را نمی توانند بطور صحیح و دقیق با محل مناطق سیلاب گیر مقایسه و تطبیق دهند دراین پژوهش از روش پیشرفته برای تحلیل بخش سیلاب درپهنه بندی پهنه سیلاب گیر به نام HEC-RAS استفاده شده است که این مدل یک بعدی با دوره بازگشت های مختلف می باشد و برای تحلیل هیدرولیکی رودخانه استفاده میشود