سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت احمدی – دانشیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشگاه تهران
زینب خاکسار –

چکیده:

بازدهی کم اقتصادی، راندمان پایین مصرف انرژی و علاوه بر آن بهره وری کم نیروی کار از جمله خصوصیات صنایع و کارخانه هایی با محیط کاری پر سر و صدا است. مهمترین اقدام پیشگیرانه جهت کاهش حوادث و بیماری های ناشی از آلودگی های صوتی و به طور کلی جلوگیری از افت بازدهی کل سیستم، مطالعه و بررسی کلیه نواحی کاری، عملیات و فرآیندهای تولید به منظور شناسایی عوامل ایجادکننده ی سر و صدا است.در تحقیق حاضر که در یک واحد بزرگ صنعتی انجام گرفت ابتدا فهرستی از ماشین ها و دستگاه های تولید کننده ی صدا در کارخانه تهیه گردید؛سپس در فضای سالن اصلی کارخانه و در مجاورت چندین ایستگاه تراشکاری، مکنده و جرثقیل هایی با ظرفیت کاری متفاوت (منابع تولید آلودگی های صوتی احتمالی) تراز فشار صوت یا SPL (بر حسب دسی بل) در شبکه یA به منظور تعیین حدود مواجه ی کارگران با سر و صدا و نیز شبکه ی C برای تعیین پیک صدای کوبه ای اندازه گیری شد. همچنین تراز فشار صوت در فرکانس ها ی محدوده ی باند اکتاو در مجاورت ایستگاه های تراشکاری اندازه گیری شد. شاخه ی دیگر اندازه گیری ها شامل اندازه گیری تراز فشار صوتی حداقل،حداکثر و تراز پیوسته ی معادل صدا در ۵ ایستگاه مجاور ساختمان اصلی کارخانه به منظور بررسی میزان آلایندگی صوتی فعالیت های کارخانه از نظر زیست محیطی بود. بر اساس مبانی استاندارد کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور که مبتنی بر اصول استانداردهای ACGIH(مجمع دولتی متخصصین بهداشت صنعتی امریکا) می باشد؛ مقادیر اندازه گیری شده در تمامی زمینه ها مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت تا حدود مخاطرات به درستی تعیین گردد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن بود که تراز پیوسته ی معادل صدا در ۵ ایستگاه مجاور کارخانه در حد مجاز و در ناحیه ی احتیاط قرار دارد و از نظر زیست محیطی مشکل خاصی وجود نخواهد داشت. تراز فشار صوت مربوط به ایستگاه های تراشکاری کارخانه در هر دو شبکه ی A و C در محدوده ی غیر مجاز می باشد و از ۸۵ دسی بل تجاوز می نماید و همچنین در پهنای باند اکتاو، در فرکانس های شغلی که تقریباً فرکانس های بالای ۱۰۰۰ هرتز هستند غالباً حدود غیر مجاز صدا مشاهده می شود.تراز فشار صوت سایر ماشین ها در دو شبکه ی A و C در محدوده ی مجاز ۶۵ < SPL<85 قرار داشتند