سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایران برایی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست
احمد سواری – هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
عادل دریس – مدیرکل بندرودریانوردی خرمشهر
شاهین ترکپور – معاون دریایی بندری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

چکیده:

رودخانه ها از مهمترین منابع تجدید شونده می باشند که اهمیت بسیاری درتامین آب آشامیدنی حفظ حیات صنعتی و تامین آب کشاورزی دارند بنابراین مدیریت و کنترل کیفیت این منابع آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است فعالیت های گسترده و توسعه های انجام شده برروی رودخانه اروند رود درحال حاضر و اواخر قرن گذشته باعث تغییرات اساسی هیدرولوژیکی درآن شده و میزان کیفیت آب را بطور معنی داری تحت تاثیر قرار داده است رودخانه اروند ضمن دارا بودن آب شیرین یک رودخانه جزرو مدی نیز هست که از طرف مصب و رودخانه بهمنشیر تحت تاثیر پدیده جزرومد قرار میگیرد ولی بطور کلی تاثیرپذیری آن از سمت مصب خیلی بیشتر است دراین مطالعه ایستگاه های نمونه برداری براساس اهمیت منطقه و مطالعات قبلی انتخاب شدند. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت کیفیت اب رودخانه اروند رود از نظر پارامترهای کیفی همانند اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (Chemical oxygen demand) اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (Biochemical oxygendemand) شوری نیترات نیتریت سختی کل فسفات و قلیائیت درتمامی ایستگاه ها می باشد.