سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیومرث روشنگر – استادیار دانشگاه تبریز
بهزاد روح پرور – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

پدیده فرسایش و انتقال رسوب ازپیچیده ترین مسائل هیدرودینامیکی است که تعیین دقیق معادلات حاکم برآن بدلیل تاثیر پارامترهای مختلف به آسانی میسرنبوده و اگرمدلی ریاضی تبیین شود دسترسی به داده های لازم دراکثر موارد به آسانی امکان پذیر نخواهد بود دراین تحقیق از یکسو از منحنی سنجه رسوب و ازسوی دیگرعملکرد روشهای داده گرا از قبیل شبکه های عصبی پرسپترون چندلایهرگرسیونی تعمیمی و نیز مدل فازی عصبی جهت براورد دبی جامد وارده به مخزن سدشهریار مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج حاصله حاکی ازبرتری روشهای داده گرا و ضعف و عدم توانایی منحنی سنجه دربراورد رسوب داشت