سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی شهابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی و عضو باشگا
میثم عوامی – کارشناس جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی، کارمند بنیاد نخبگان استان سمنا

چکیده:

در این مقاله موانع توسعه خوشه های صنعتی قطعه سازان خودرو شهر سمنان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. ابتدا با استفاده از تحقیقات گذشته و مصاحبه با کارشناسان، عوامل مختلفی شناسایی و در چهار گروه موانع قانونی، موانع فرهنگی، موانع ساختاری و موانع اجرایی طبقه بندی شدند، سپس به منظور اولویت بندی این عوامل پرسشنامه مقایسات زوجی تهیه و توسط ۲۵ نفر از خبرگان تکمیل گردید و پس از ترسیم درخت تصمیم، به روش AHP و با به کارگیری نرم افزار Expert Choice، موانع توسعه خوشه های صنعتی قطعه سازان خودرو شهر سمنان به ترتیب زیر اولویت بندی گردید: ۱- موانع بنیادی ۲- موانع مدیریتی ۳- موانع قانونی ۴-.موانع فرهنگی. درپایان ضمن اولویت بندی تمامی زیر شاخه های موانع اصلی، پیشنهاداتی در جهت رفع این موانع ارائه گردیده است.