سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه رهدار – گروه مدیریت واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول، ایران
احسان ساده – گروه مدیریت واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول، ایران

چکیده:

تلاش موسسات مالی و بانکی در سطح جهانی در جهت افزایش کارایی و اثربخشی آنهاست. حفظ جایگاه رقابتی و انتخاب استراتژی های موثر که آنرا نسبت به سایر رقبا متمایز سازد بعنوان موضوعی برای خدماتی مالی بانکی به شمار می رود رقابت شدید، بدنبال افزایش فزاینده محصولات و خدمات ارایه شده به مشتریان مستلزم این است که بانکها از خط مشی های موثر و اثربخش بمنظورافزایش رضایت مشتریان استفاده نمایند. در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع درصدد است با درک اهمیت شناخت صنعت بانکداری در اقتصاد ایران، یک چارچوب منسجم فرایندی سلسله مراتبی کیفی و تحلیلی به منظور بهبود کیفیت و موقعیت رقایتی در بخش خدمات مالی بانک ملت استان گلستان ارائه دهد. بدین منظور با توجه به اهمیت موضوع ابتدا معیارهای جایگاه رقابتی با استفاده از ادبیات موضوع و با کمک کارشناسان خبره شناسایی شده و درنهایت از تکنیک topsis وزن دهی و اولویت بندی شده اند. و بعد از آن کارتهای اعتباری، حسابهای مدت دار، حسابهای پس انداز و سرمایه گذار مشترک در رتبه دوم تا پنچم قرار داشتند.