سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اصغر جهانی بهنمیری – کارشناس ارشد مدیریت گرایش مالی
روح الله جهانی بهنمیری – کارشناس مدیریت

چکیده:

درسالهای اخیر رشد سریع جمعیت شهری مهاجرت های بی رویه به کلانشهرها توسعه شهری، نوسازی و ترمیم بافتهای فرسوده شهری ضرورت انجام پروژه های زیربنایی و زیرساختی مانند ساخت بزرگراه ها پلها جاده ها بهبود سیستم حمل و نقل عمومی را پیش از پیش نمایان ساخته است آنچه مسلم است انجام چنین پروژه هایی مستلزم به کارگیری سرمایه بسیار کلانی است کهبا توجه به بروکراسی پیچیده و سیکلهای اداری طولانی مدت عدم حضور بخش خصوصی قوی وابستگی مالی شهرداریها به دولت و فقدان ابزارهای تامین مالی نوین را می توان اساسی ترین چالش پیشروی شهرداری ها در انجام پروژه های زیربنایی و توسعه شهری تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شناسایی و انتخاب بهترین روش تامین مالی و بهره گیری مناسب از منابع دانست لذا هدف این مقاله این است که به شناسایی و اولویت بندی ابزارهای تامین مالی پروژه های شهرداریها بپردازد جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران مالی و کارشناسان شهرداری استان مازندران تشکیل میدهند برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss, AHPFUZZY استفاده شده است. نتایج نشان میدهند که ابزارهای تامین خارجی از اهمیت بیشتری نسبت به ابزارهای تامین خارجی برخوردارند.