سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد جعفری – مدیر دفتر فنی و نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
محمد جواد تقوی – کارشناس دفتر فنی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
مهدی خلیلی بند پی – کارشناس دفترتحقیقات شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

چکیده:

مهمترین تجهیزات شبکه قدرت که به طور مستقیم درآمد شرکتهای توزیع به آن بستگی دارد دستگاه های اندازهگیری توان اکتیو و راکتیو هستند . شرکت های توزیع نیز برای افزایش راندمان شبکه توزیع برای ضریب قدرت مشترکین محدودیت هایی در نظر می گیرند لذا مشترکین اقدام به نصب بانک های خازنی جبرانساز توان راکتیو می نماید از سوی دیگر با پیشرفت تکنولوژی و روند رو به افزایش استفاده از ادوات الکترونیک قدرت حضور هارمونیک ها در شبکه گسترش یافته است که سبب افزایش تلفات و کاهش راندمان شبکه می شود اما شرکت های توزیع برق برای مقابله با این مشکل نیز قانون سطوح مجاز انتشار هارمونیک ها را برای مشترکین تعیین کرده اند . در این مقاله سعی بر آن شده است تاثیر هارمونیک ها بر روی ضریب قدرت جابه جایی ١ را بررسی کنیم و از طریق مثال نشان دهیم که چرا استفاده از ضریب قدرت واقعی ٢ به جای استفاده از ضریب قدرت جابجایی مهم است سپس با اندازه گیری میدانی و مطالعه موردی ، تاثیر خازن بر روی این ضرایب را نشان می دهیم سپس با توجه به رابطه های بیان شده ، پیشنهاد شده است از ضریب قدرت واقعی همزمان جهت اعمال محدودیت برای میزان مصرف توان راکتیو و حدود مجاز انتشار هارمونیک استفاده شود.