سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهیلا مرتضایی – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیژن بینا – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نظام الدین برجیس – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

متاسفانه عوارض روانی و بیماریهای مختلف جسمی ناشی از آلودگی صوتی در محیط های شهری تا کنون در حد اهمیت واقعی آن مورد توجه محققین و مسئولین قرار گرفته است، لذا به عنوان اولین تحقیق در این زمینه دراصفهان در پائیز و زمستان سال ۱۳۸۲ میزان صدای محیطی ناشی از ترافیک وسایط نقلیه ، مناطق صنعتی و تجاری د رنقاط شلوغ و پر ترافیک شهر اصفهان بررسی شد . جهت اندازه گیری تراز فشار صوت بر اساس بار ترافیک و حجم رفت و آمد تعداد ۱۸ ایستگاه در سطح شهر اصفهان انتخاب شد و عملیات صدا سنجی در آن نقاط انجام گررفت . شاخصهای صدای ترافیک در شبکه وزنی A قرائت شد. شاخص های مورد سنجش عبارت از (۹۰)L و (۵۰)L و (۱۰)L و (۱)L و Leq و SPL همچنین TNI , SEL , NPL بوده است. نتایج نشان می دهد که تراز معادل فشار صوت حداکثر برابر ۷۴/۴(A)dB می باشد . مقدار SEL از ۹۶/۴ تا ۱۰۷/۴(A)dB نوسان داشته است مقدار SEL در بسیاری از ایستگاهها از ۱۰۴(A)dBبه بالا بوده است. مقدار TNI یا شاخص صدای ترافیک حداقل ۶۰/۶ تا ماکزیمم ۷۷/۲(A)dB بوده است . متوسط تراز فشار صوت معادل که در کل دوره نمونه بردای بدست آمده است ۷۱(A)dB می باشد که بسیار بالاتر از حد استاندارد می باشد . صدای صبح در شهر بیشتر از بعد از ظهر است به استثنا پنج شنبه ها که هم به دلیل تعطیلی بعضی از اداره ها و مدارس می باشد.