سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حیدر دشتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مریم میرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مدیریت و ساخت
محمدحسین کریمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مدیریت و ساخت

چکیده:

هرساله تعداد زیادی پروژه در بخش عمرانی توسط شرکت ها و سازمان های دولتی و غیردولتی تعریف شده و برای اجرا به پیمانکاران سپرده می شود بنابراین موفقیت صنعت ساخت و ساز بستگی به ارزیابی و انتخاب مناسب پیمانکاران دارد با بررسی های به عمل آمده علل بسیاری از شکست های پروژه ها بطور مستقیم و غیرمستقیم به پیمانکار مجری مرتبط می شود این مساله لزوم دقت درارزیابی و انتخاب پیمانکاران را نشان میدهد از آنجا که تنها معیار پایین ترین قیمت پیشنهادی درانتخاب پیمانکارکافی نیست فاکتورهای کمی و کیفی دیگری نیز باید در ارزیابی و انتخاب لحاظ گردد با این وجود می توان گفت ریسک قضاوت های انسانی و بررس یمسائل ناشناخته ارزیابی و انتخاب پیمانکار را پیچیده نموده و تحت تاثیر عواملی غیرقطعی قرار میدهد.