سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسیم میراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ابراهیم تیموری – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
اسماعیل صابری – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

یکی از دغدغه های اصلی شرکت های سازنده هواپیما، انتخاب تأمینکننده با درنظر گرفتن معیارهایی از جمله ریسک و هزینه بوده و از آن برای بدست آوردن مزیت رقابتی و دستیابی به اهداف کل زنجیرهتأمین بهره می گیرند. در این راستا یکی از مهمترین و کاربردی ترین رویکردها، تصمیم گیری چند معیاره می باشدPROMETHEE یکی از روش های مهم در MCDA است که برای رتبهبندی یک مجموعه متناهی از گزینهها بر اساس معیارهای معمولاً متضاد کاربرد دارد. در این مقاله نخست میزان ریسک و هزینه هر قلم کالا را با استفاده از ماتریس کرالجیک تعیین کرده و با کمکPROMETHEE به رتبه بندی تأمین کنندگان می پردازیم. در نهایت، نتایج حاصل از پیادهسازی روش پیشنهادی در یکی از محصولات سازمان صنایع هوایی تشریح میشود