سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – استاد/رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن -مرکز تحقیقات تکنولوژی و د
احسان جهانگیری – کارشناس ارشد/عضو مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن -مرکز تحقیقات تکنول
فرامرز مودی – استادیار/عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن -مرکز تحقیقات
بابک احمدی – دانشجوی دکتری/عضو مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن -رکز تحقیقات تکنول

چکیده:

خسارات ناشی از خوردگی فولاد مدفون در بتن بخش عمده ای از خرابی سازههای بتن مسلح در حاشیه دریاها را در بر گرفته و سالیانه هزینه های بسیار زیادی را در صنعت ساختمان به خود اختصاص داده است. شبیهسازی رفتار بتن در زمینه خوردگی فولاد مدفون می تواند در زمینه کاهش هزینههای ناشی از خسارت بسیار موثر واقع گردد [ ۱]. مدلfib که در سال ۲۰۰۶ میلادی توسط فدراسیون بین المللی بتن ارائه شده است یکی از بهترین و کاربردیترین مدلهای حال حاضر دنیا میباشد. این مدل فرایندهای خوردگی را به صورت احتمالاتی مدل مینماید در این مقاله در نظر است مدلfib برای شرایط محیطی و مصالح خلیج فارس ابتدا ارزیابی و سپس برای کاربرد در این شرایط اصلاح گردد شایان ذکر است که محیط دریای خلیج فارس به علت گرما و رطوبت شدید و همچنین میزان یون کلرید موجود در آب آن، یکی از مخربترین محیطهای دریای در سطح جهان میباشد [ ۳]. بدین منظور ۵ سازه بتن مسلح که در سنین مختلف ساخته شده در این منطقه مورد آزمایش قرار گرفته است و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از مدل مقایسه شده است. در ادامه با مشاهده ناهماهنگی نتایج با واقعیت، مدل برای شرایط محیطی و مصالح این منطقه اصلاح شده است.