سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدیه یزدی – کارشناس ارشد شرکت فنی مهندسی صنعت پویان سبز کویر یزد
محدثه مشتاقیون – کارشناس ارشد علوم محیط زیست

چکیده:

پژوهش مذکور با هدف بررسی پتانسیل ها و تنگناهای گردشگری نقش آن بر فضای پارک جنگلی چیتگر واقع در منطقه ۲۲ تهران و دستیابی به استراتژی ها راهکارهای مناسب جهت توسعه گردشگری و ارائه برنامه های مدیریت زیست محیطی گردشگری در این مطنقه انجام گردیده است. در این راستا، پس ز تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه با نرم افزار Apss، نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای منطقه در قالب ماتریس SWOT جمع بندی و سپس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی منطقه مورد نظر تنظیم گردید. سپس با بهره گیری از ماتریس نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای موجود در منطقه ۲۰ استراتژی در منطقه پیشنهادش ده و در نهایت با استفاد از ماتریس استراتژیک کمی (QSPM) اولویت و جذابیت هر استراتژی تعیین گردید. نتایج بررس نشان می دهد که در این منطقه ضعف ها از قوت ها و فرصتها از تهدیدها بیشترند و منطقه از لحاظ موقعیت و اقدام استراتژیک در موقعیت محافظه کارانه قرار دارد. لذا برای استقرار و جذب گردشگر در این منطقه باید نقاط ضعف داخلی اصلاح شود. بدین منظور ارزیابی دقیق توان اکولوژیک و بررسی منابع موجود در منطقه در قالب یک برنامه ریزی و مدیریت زیست محیطی منسجم، میتواند تا حد زیادی در بهبود وضعیت فعلی برای عدم تأثیر گذاری ضعفها در منطقه مؤثر باشد.