سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نعیمه صمصامی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
سیدداود محمدی – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مجتبی حیدری – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

سد خاکی بالاخانلو با هسته رسی در ۳۵ کیلومتری جنوب غرب بوئین زهرا و بر روی رودخانه حاجی عرب احداث خواهد شد. به طور کلی، ساختگاه این سد از توده های سنگی و نهشته های آبرفتی تشکیل شده و جهت تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی، تعدادی گمانه های اکتشافی حفر و آزمون های آزمایشگاهی و برجا انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل از طبقه بندی خاک، آبرفت محل سد، در رده هایSM و GP-GM , SP-SM , SC, GCاز رده بندی یونیفاید قرار می گیرد. نتایج آزمایش هایSPT بیانگر این مطلب است که این آبرفت ها در رده سست تا نیمه متراکم قرار می گیرد، بنابراین در محدوده آبرفت محور سد، پتانسیل روانگرایی وجود دارد. توده های سنگی ساختگاه از نوع آندزیت و آندزیت بازالت بوده و دارای پارامترهای مقاومتی مناسب می باشند. بر اساس رده بندی مهندسی سنگ ها، سنگ های تکیه گاه راست در رده خوب تا متوسط و سنگ های تکیه گاه چپ و پی در وضعیتی مشابه، در رده سنگ های ضعیف تا متوسط قرار می گیرند. به طور کلی نفوذپذیری سنگ بستر در تکیه گاه چپ بیشتر از تکیه گاه راست بوده و این ساختگاه پس از بهسازی های موضعی جهت احداث یک سد خاکی مناسب است