سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه همدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه علوم و ص
محمدحسین حدادخداپرست – استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد
اسماعیل عطایی صالحی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه علوم و صنایع غذایی، قو
رضا اسماعیل زاده کناری – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س

چکیده:

شناسایی و کشت دانه های روغنی جدید، گامی مهم در جهت تامین روغن مورد نیاز در کشور، در جهت کاهش وابستگی ها و خروج ارز از کشور می باشد. یکی از منابع موجود داخلی،خنجوک از انواع پستهوحشی است که با استفاده از این منبع خدادادی، سالانه مقدار زیادی روغن مایع می توان تولید کرد. در این تحقیق سعی بر این است که در راستای دست یابی به منابع جدید روغن های خوراکی، روغن مغزخنجوک و برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی ان مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله ابتدا درصد چربی مغز خنجوک به روش استخراج با حلال تعیین گشت که این درصد، ۰۳ درصد است. سپس اندیس های شیمیایی عدد یدی۹۸/۷۰پراکسید ۰/۰۶صابونی۱۷۲/۰۳و اسیدی ۰/۵۲و ضریب شکست در روغن مغز خنجوک بررسی شد. در نهایت نوع اسیدهای چرب موجود در روغن نیز با دستگاه GC تعیین و مشخص شد که میزان اسید اولئیک ) ۵۷/۳۹%و لینولئیک۲۳/۵۰%بیش از اسیدهای چرب دیگر است.با توجه به درصد قابل توجه روغن در مغز خنجوک و بالا بودن ارزش تغذیهای ان، می توان ان را یکی از برترین روغن های گیاهی از نظر محتوای اسیدچرب ضروری به حساب اورد .