سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

منیره کلاسنگیانی – دانشگاه مازندران بابلسر
حمیدرضا فیندرسکی – مرکز علمی کاربردی بازرگانی گلستان
شهاب بالو – مرکز علمی کاربردی بازرگانی گلستان

چکیده:

هدف این پژوهش ارزیابی ویژگیهای کارافرینی و بررسی رابطه میان متغیرهای جمعیت شناختی با این ویژگیها درمیان دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان گلستان می باشد تعداد ۳۸۵ نفر ازدانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند داده ها ازطریق پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کارافرینان ایرانی جمع آوری و جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار sPSS و به دلی نرمال نبودن توزیع داده ها ازازمون های من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد نتایج حاکی ازآن بود که دانشجویان این مراکز دارای ویژگیهای ریسک پذیری تحمل ابهام و رویا پردازی لازم برای کارافرینی می باشند اما ویژگیهای کانون کنترل درونی نیاز به موفقیت سلاست فکری عملگرایی و چالش طلبی میان دانشجویان درسطح ضعیف ارزیابی شد دراولویت بندی ویژگیهای کارافرینی دانشجویان ویژگی رویا پردازی دررتبه اول و ویژگی سلاست فکری دررتبه اخر قرارگرفت