سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه تبریز
اصغر اصغری مقدم – دکتری ابشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
عطااله ندیری – دانشجوی دکتری آبشناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

نمونه برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی منطقه مورد مطالعه از ۳۰ نقطه با توزیع مناسب انجام گرفت در منطقه ورزقان تمرکز بالای فعالیت های کشاورزی و به موجب آن افزایش استفاده از کودهای الی و غیرآلی و همچنین عدم کنترل فاضلابهای شهری و روستایی باعث الودگی سفره های محبوس و غیرمحبوس منطقه شده است به منظور مطالعه کیفی منابع آب منطقه از نظر شرب و کشاورزی و تعیین منشا الودگی های موجود و همچنین ارائه راهکارها و پیشنهادهای موثر و عملی دراین جهت نمونه برداری از منطقه ایبه وسعت تقریبی ۴۰۰ کیلومتر مربع انجام گرفت و انالیزهای شیمیایی به منظور تعیین مقادیر انیون ها و کاتیونهای اصلی درنمونه آبی منطقه در ازمایشگاه ابشناسی دانشگاه تبریز انجام گرفت نتایج به دست امده از آنالیز های شیمیایی نمونه های آبی نشان دهنده آنومالی های قابل توجهی در مقادیر یونهای نیترات در تمامی منطقه و یون فلوراید در بخشهایی از منطقه می باشد اکثر بخشهای الوده منطقه دارای مقادیر بالایی از پارامترهای هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول و یونهای بی کربنات ، نیترات، سولفات و کلراید هستند. با استفاده از رسم دیاگرام پایپر برای نمونه های آبی رخساره های هیدروشیمیایی غالب در منابع آب منطقه بی کربناته کلسیم تعیین گردید.