سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یوسف علی سعادت – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
پرویز زندی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

این پژوهش بهمنظور ارزیابی ویژگیهای ۱۱۰ نژادگان برترگردوی موجود در کلکسیون ذخایر ژنتیکی استهبان در سالهای ۸۶ الی ۸۸ و معرفی نژادگانهای امیدبخش انجام شد. بر اساس نتایج حاصل، ویژگیهای رشد و میوه درختان مورد بررسی دارای گوناگونی زیادی بودند. بیشتر نژادگانها از ۲۵ اسفند ماه تا ۵ فروردین رشد رویشی خود را آغاز کردند. در بیشتر درختان ابتدا گلآذینهای نر باز شده و بعد از چند روز گلهای ماده ظاهر می شدند. اوج باز شدن گلآذینهای نر و گلهای ماده در ۷۰- ۶۰ درصد نژادگانها از اول تا دهم فروردین بود. عادت رشد درختان از حالت کاملا گسترده تا افراشته متنوع بود. درصد مغز در ۵۷ درصد از نژادگانها کمتر یا مساوی ۵۰ و در ۴۳ درصد آنها ۶۱-۵۰/۰۱ درصد بود. وزن متوسط هر عدد گردو با پوسته از حداقل ۷/۴ گرم تا حداکثر ۱۷/۸ گرم بین نژادگان ها متفاوت و حداکثر فراوانی ( ۴۶ درصد) با گردوهای دارای وزن متوسط ۱۳-۱۱ گرم بود. رنگ مغز در ۵/۵ درصد از نژادگان ها خیلی روشن، ۵۲/۷ درصد خیلی روشن، ۳۶/۳ درصد کهربایی و ۵/۵ درصد کهربایی تیره بود. تعدادی از نژادگان های با ویژگی میوه های درشت، عملکرد بالا، کیفیت خوب مغز و خصوصیات ظاهری میوه مشخص که به عنوان نژادگانهای امید بخش معرفی خواهند شد.