سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اعظم مالکی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر
حمیدرضا کریمی – اساتید گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
حمید رضا روستا – اساتید گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
علی تاج آبادی پور – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

به منظور ارزیابی صفت رویشی هیبرید بین گونهای آتلانتیکا و بادامی ریز در مرحله نونهالی پژوهشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام پذیرفت. فاکتورها شامل پایه (قزوینی، بادامی ریز و هیبرید) و زمان ( ۳۰ و ۴۵ و ۶۰ روز بعد از کشت) بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که پایه هیبرید دارای بیشترین ارتفاع نسبت به دو پایه دیگر میباشد و از لحاظ سایر صفات رویشی ازجمله: قطر ساقه، شاخص کلروفیل، تعداد برگ و تعداد میانگره تفاوت معنی داری با پایه بادامی ریز ندارد.