سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد صادقی – گروه تحصیلات تکمیلی کامپیوتر، دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
غلامرضا لطیف شبانگاهی – گروه کنترل و الکترونیک، دانشکده برق، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپ

چکیده:

دسته بزرگی از سیستمها نظیر سیستم کنترل ترافیک، کنترل و پایش تجهیزات پزشکی، کنترل نیروگاههای هستهای ، کنترل و فرمان دستگا ههای نظامی، کنترل فرآیندهای شیمیایی در زمره سیستمهای حساس بهحساب می آیند. این سیستمها علاوه بر کارکرد درست بایستیاز ویژگیهای اتکاپذیری (قابلیت اطمینان، ایمنی، در دسترس پذیری، امنیت، تعمیرپذیری و …) بالایی برخوردار بوده و مطمئن عمل کنند ارزیابی این ویژگیها بسیار حائز اهمیت است. در سه دهه اخیر، روشهای متعددی نظیر دیاگرامهای بلوکی قابلیت اطمینانRBD) دیاگرامهای درخت عیب، دیاگرامهای درخت خطا، مدل مارکوف، و شبکههای پتری برای مدلسازی و ارزیابی ویژگیهای مذکور معرفی شده است. یکی ازروشهای معمول در طراحی این سیستمها، استفاده از معماریTMR با قابلیت پوشش عیب در آنهاست؛ بدین معنی که سیستم بتواند در حضور (برخی از) عیوب سخت افزاری یا نرم افزاری، بدون وقفه بکار خود ادامه دهد. این مقاله ویژگیهای قابلیت اطمینان، ایمنی، در دسترس پذیری وMTBFمعماری مذکور را توسط مدل مارکوف مورد مطالعه قرار می دهد