سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود احمدی زرندی – مهندس الکترونیک، شرکت توزیع نیروی بر ق جنوب استان کرمان
سمیه ابراهیمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، شرکت توزیع نیر
سمیرا اسحاقی – مهندس قدرت، شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

چکیده:

تولیدات پراکنده به عنوان فرصتی جدید برای به کار گیری این تکنولوژی در مقایسه با روش برق رسانی متداول از طریق شبکه سراسری (ملی) محسوب می شود. به طور کلی به کار گیری مناسب از تولیدات پراکندهDG) باعث کاهش تلفات خط، بهبودپروفیل ولتاژ و در نتیجه بهبود کیفیت توان خواهد شد[ ۱ همچنین در صورتی که این تکنولوژی هدفمند به کار گرفته شود می تواند مزایای اقتصادی و همچنین بازگشت هزینه را به دنبالداشته باشد. در این مقاله سعی شده با مقایسه و ارزیابی اقتصادی برق رسانی از طریق شبکه ملی و برق رسانی از طریق به کارگیری انرژی خورشیدی به عنوان یکی از منابع تولید پراکندهدر سه روستای صعب العبور استان کرمان مزایا و منافع این روش ارائه گردد. ذکر این نکته نیز الزامی است که مقایسه اقتصادی انجام شده با احتساب فهرست بها سال ۱۳۹۰ انجام شده است